வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை

மானியத் திட்டங்களின் முன்பதிவு

Track Application / விண்ணப்ப நிலை அறிய
Aadhaar Number / ஆதார் எண்
Name {{result[0].name}}
District {{result[0].District_Name}}
Block {{result[0].Block_Name}}
Village {{result[0].Village_Name}}
Mobile No. {{result[0].mobile_number}}
{{not_save}}
S.No Date Input type Input Status
{{$index+1}} {{item.apply_date | date:'dd/MM/yyyy'}} {{item.input_type_name_tamil}} {{item.class_name_Tamil}} {{item.approval_status=='pending'?"தங்கள் விண்ணப்பம் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது . பரிசீலிக்கப்பட்ட பின் SMS வாயிலாக தங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும் .":""}} {{item.approval_status=='rejection'?"தங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது .":""}} {{item.approval_status=='approve'?"தங்கள் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, இடுபொருட்கள் வழங்கப்பட்டு விட்டது .":""}}
மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்க்காணும் வேளாண் உதவி அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ளவும்
S.no Officer Name Firka (or) Place Mobile Number Department
{{$index+1}} {{item.aao_name}} {{item.place}} {{item.mobile_number}} {{item.department}}